Breath of Hearth Assessment [SNES] The Sport Assortment

Tremendous Derek returns to an outdated favourite for the SNES, Breath of Hearth! This sport is a basic that deserves your time and a focus! I attempted capturing this video … Read More

REVIEW Xàm #6: Liên Minh Huyền Thoại

Chào anh em, đến hẹn lại lên. Mấy hôm nay đánh rank thấy cay dá* vl nên làm tí assessment cho đỡ cay. Video này được dựa rất nhiều vào … Read More